Meksyk Finca Teresa


Cafetaleros Agroecologicos de Villa Corzo została utworzona w 2015 roku przez 57 producentów kawy

który utwierdzili się w przekonaniu że powinny zachować dodatnią wartość swojej kawy i nie oddawać

ją do współdzieli gdzie zostanie pomieszana z kawami gorszej jakości. Również w tym samym roku

został uruchomiony projekt Por Mas Cafe i za pomocą Exportadora de Cafe California

wszystkie stare drzewka zostaną zastąpione młodymi.
 

Kawa jest uprawiana na wysokości do 1500 mnpm w mikroklimacie gór Villacorzo gdzie w ogóle

nie występuję choroba liści kawowca. Wszyscy farmerzy zapoznani są z praktykami uprawy ekologicznej i ochroną flory i fauny.

 

 

 Data paczkowania: 14.05.2018